+420 602 716 952,3
info@cabtelmont.cz

 

Kabelová a digitální TV

 

CABTELmont Zlín s.r.o.

Počátky vzniku firmy sahají do počátku 90. let, kdy se přirozenou cestou zrušilo odloučené pracoviště bývalé Správy radiokomunikací Praha, závod Speciál. údržba a montáže SR Praha. Jádro tehdejšího sdružení CABTEL ZLÍN tehdy vytvořili technici s dlouholetou praxí v oboru projekce a výstavby distribučních staveb, zajišťujících v tehdejších podmínkách televizní signál pro posluchače ET a ER.

Vzniklé sdružení podnikatelů CABTEL Zlín si tehdy zadalo nelehký úkol – pokračovat v nových podmínkách ve zlepšování příjmových podmínek v místech se zhoršeným nebo vůbec žádným televizním signálem. Po překonání prvotních překážek jsme tyto problémy dokázali vyřešit prvními vybudovanými systémy kabelové televize. Postupně vznikající legislativní otázky, spojené s provozem již vybudovaných systémů TKR vedly sdružení ke statutárním změnám a k přechodu sdružení na společnost s ručením omezeným - pod názvem CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. To byla podmínka pro přidělení "licence na provoz televizních kabelových rozvodů" v těch obcích, kde již námi vybudované systémy TKR pracovaly k plné spokojenosti posluchačů.

Pozn.: Společnosti byla přidělena "licence" RADOU PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ v Praze - v září r. 1995, následná "registrace" v roce 1996.

Ukázky realizací

Najdete nás